Hoppa till innehåll
EN In english

Specificering av neuronal cellidentitet

Diarienummer
A4 ING:26
Start- och slutdatum
050101-101231
Beviljat belopp
9 000 000 kr
Förvaltande organisation
Karolinska Institutet
Forskningsområde
Livsvetenskaperna

Summary

Ericson vill klarlägga de generella principer och mekanismer som reglerar utvecklingen av det centrala nervsystemet i tid och rum under embryoutvecklingen. Hans hypotes är att det är ett begränsat antal transkriptionsfaktorer, som binder till evolutionärt bevarade icke kodande sekvenser, som styr utvecklingen. Projektet är fokuserat mot att förstå de molekylära mekanismer som påverkar nervcellens differentiering. Man ämnar klarlägga vilka gener som aktiveras under olika stadier när stamcellen utvecklas till olika differentierade nervceller och bestämma dessa geners funktion under differentieringen. Resultaten av forskningen kan ge viktig information avseende framtida strategier att byta ut skadade celler. Ericson är också rådgivare till ett svenskt biotech-bolag inom stamcellsforskningen.

Populärvetenskaplig beskrivning