Hoppa till innehåll
EN In english

Utveckling och plasticitet av kognitiva funktioner

Diarienummer
A4 ING:32
Start- och slutdatum
050101-121231
Beviljat belopp
9 000 000 kr
Förvaltande organisation
Karolinska Institutet
Forskningsområde
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna

Summary

Forskningsprojektet siktar mot en icke-farmakologisk behandling för att förbättra kognitionen eller arbetsminnet genom träning, framför allt för barn med ADHD. Vissa områden i hjärnan tycks svara för arbetsminnet. Detta kan följas med kärnmagnetisk resonans. Datorprogram för tester av arbetsminnet utformas och utprovas med hjälp av kognitiv psykologi. Baserat på den information som erhålls kommer modeller för neurala nätverk att utvecklas för att förbättra förståelsen av de nervmekanismerna. Detta används för att utveckla metoder att träna och förbättra de kognitiva funktionerna. Projektet är ovanligt i det att det endast i begränsad omfattning fokuseras på avbildning eller andra fysiska eller kemiska metoder. De positiva resultat man erhållit i förbättring av arbetsminnet är oväntade men mycket välkomna framsteg.

Populärvetenskaplig beskrivning