Hoppa till innehåll
EN In english

Organisk hybrid tryckt elektronik och nanoelektronik OPEN

Diarienummer
RE07-0027
Start- och slutdatum
080701-140630
Beviljat belopp
23 200 000 kr
Förvaltande organisation
Linköping University
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Utveckling av elektrolyt styrda organiska fälteffekttransistorer, med nya material och geometrier, för att nå 1 MHz hastighet och 1 V drivspänning. Dessa skall kombineras med elektrokemiska transistorer och elektrokroma pixels i strukturer för full integration av logik och displej element på elektroniska papper. Nanoelektronik strukturer byggda med hjälp av biomolekyler och elektroniksa polymerer från lösning. Resonanskretsar av amyloidtrådar för signaturmaterial i THz området.

Populärvetenskaplig beskrivning

Inom OPEN vill vi utveckla en ny typ av organiska fälteffekttransistorer, där fasta elektrolyter används som kontakt till en organisk halvledare. Med sådana komponenter kan man nå högre frekvenser vid låg styrspänning, men fortfarande använda tryckteknologi för att forma geometrin. Därför har dessa komponenter potential att användas i tryckt organisk elektronik. vi vill också utveckla hybrider mellan sådana transistorer och elektrokemiska transistorer, som kan hantera mycket större strömmar och spänningar, men som är mycket långsamma. Med integration av snabba och långsamma komponenter vill vi hitta en ny metod att driva elektroniska papper, där den elektrokemiska funktionen också ger ett displejelement. Vi vill utveckla simuleringsmetoder för att göra sådana kretsar, och utveckla vertikala nanostrukturer för att höja hastigheten i komponenter. I en annan gren av organisk nanoelektronik används biomolekyler för att forma material och komponenter. Här vill vi använda felveckade proteiner (amyloidfibrer) och DNA som molekylärt klister för att bygga samma nanokretsar i lösning, bland annat resonanskretsar för THz området.