Hoppa till innehåll
EN In english

EACare: Fysisk agent för att stödja äldres mentala välmående

Diarienummer
RIT15-0107
Start- och slutdatum
160701-211231
Beviljat belopp
21 999 350 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Det övergripande målet med det föreslagna projectet är att utveckla en fysisk agent - ett robothuvud med kommunikativa färdigheter - som kan interagera med äldre personer på ett för dem bekvämt sätt, och samtidigt analysera deras mentala och psykologiska hälsa med hjälp av kraftfull audiovisuell perception för att identifiera individer som löper hög risk, eller har börjat, att utveckla tidiga stadier av demens, och som skulle dra fördel av vidare medicinska undersökningar. Ramverket ger också verktyg för demens-preventiv träning. Vi kommer att utveckla användar-agentinteraktionsprotokoll liknande dem som nu används i klinisk verksamhet. Ett system med en fysisk agent kommer utvecklas, som uppfattar och tolkar användarens verbala och ickeverbala kommunikativa beteende, och interagerar med användaren enligt protokollen på samma sätt som en klinisk expert skulle göra. Systemet är designat att interagera dagligen med äldre personer i deras hem, och har två syften: 1) att övervaka användarens beteende och detektera tecken på demens i tidiga stadier, 2) att erbjuda demenspreventiv terapeutisk träning på ett sätt som är roligt och givande för användaren. Systemet kommer att utvärderas i kliniska studier med relevanta och realistiska användargrupper, som en del av den reguljära vården av äldre personer med risk att utveckla, eller som redan lider av tidiga stadier av demens.

Populärvetenskaplig beskrivning

Med allt fler äldre i befolkningen förväntas även demenssjukdomarna öka. Fortfarande saknas botande behandling. Befolkningsstudier med drygt 30 års uppföljning visar att det tycks vara möjligt att minska risken för demens senare i livet genom en rad förebyggande åtgärder. Tidig diagnostik och prevention av demens är alltså mycket viktigt för att förbättra folkhälsan och minska förekomsten av dessa förödande sjukdomar. Syftet med detta projekt är att utveckla en fysisk agent - ett robothuvud med kommunikativa färdigheter - som kan interagera med äldre personer på ett för dem bekvämt sätt, och samtidigt analysera deras mentala och psykologiska hälsa med hjälp av kraftfull audiovisuell perception för att identifiera individer som löper hög risk, eller har börjat, att utveckla tidiga stadier av demens, och som skulle dra fördel av vidare medicinska undersökningar. Agenten kommer också erbjuda terapeutisk träning som motverkar demens, på ett sätt som är roligt och givande för användaren. Detta automatiska system kan användas som ett komplement till den nuvarande vården, och beräknas ge en mer stabil diagnosticering av tidiga stadier av demens. Systemet kommer också ge en mer effektiv daglig träning än den nuvarande, som sker tillsammans med en medicinsk expert vid bokade möten.