Hoppa till innehåll
EN In english

Färdplan för Tillverkning

Diarienummer
SM15-0021
Start- och slutdatum
160101-161231
Beviljat belopp
570 600 kr
Förvaltande organisation
Mälardalen University, Eskilstuna
Forskningsområde
Materialvetenskap och materialteknologier

Summary

Manufacturing is undergoing major changes in terms of regionalisation, digitisation, technology development and environmental concern, driving a reindustrialisation of industrialised countries such as Sweden, but also challenging the traditional role and scope of manufacturing. This results in great challenges for companies acting on the global market, such as Scania. The objective of this project is to contribute to the technology roadmap for manufacturing at Scania, in order to meet these new challenges. This work will build new knowledge, based on qualitative and collaborative research, on how to build a manufacturing strategy based on innovation, sustainably and an increased knowledge content in production processes with close links to R&D. The work plan is to work interactively with the Scania manufacturing technology roadmap development, as well as key examples on manufacturing development projects within production and logistics. The expected results for the project are 1) Contribute to identify and rollout plans for future production system capabilities and performance of Scania’s manufacturing 2) Contribute to key manufacturing development projects aligned with Scania’s manufacturing technology roadmap, 3) Generic knowledge on how a Swedish manufacturing organisation can define its role and profile, under the influence of the reindustrialisation and technology development. 4) Disseminate the results within Scania, the Swedish manufacturing community and in academia.

Populärvetenskaplig beskrivning

Svenska tillverkningsindustri går igenom stora förändringar i fråga om regionalisering, digitalisering, teknisk utveckling och miljöhänsyn, vilket driver en nyindustrialisering av industrialiserade länder som Sverige, men också utmanar de tillverkande verksamheternas traditionella roll och fokus. Detta resulterar i stora utmaningar för företag som verkar på den globala marknaden, såsom Scania. Syftet med detta projekt är att bidra till färdplaner (technology road maps) för tillverkning på Scania, i syfte att möta dessa nya utmaningar. Detta arbete kommer att bygga ny kunskap, baserad på kvalitativ och samverkande forskning, om hur man bygger en tillverkningsstrategi som bygger på innovation, hållbarhet och ett ökat kunskapsinnehåll i tillverkningsprocesser med nära koppling till FoU. Planen är att arbeta interaktivt med utvecklingen och lanseringen av Scanias färdplan för tillverkning, samt med några utpekade exempel på utvecklingsprojekt inom produktion och logistik. De förväntade resultaten för projektet är: 1) Bidra till att detaljera och införa färdplanen för Scanias framtida produktion och logistik. 2) Bidra till ett urval av viktiga utvecklingsprojekt i linje med Scanias färdplan för produktion och logistik, 3) Skapa generisk kunskap om hur en svensk tillverkande organisation kan definiera sin roll och profil. 4) Sprida resultaten inom Scania, ”produktions-Sverige” och inom den akademiska världen.