Hoppa till innehåll
EN In english

Tid- och klocksynkronisering och postionering för 5G nätverk

Diarienummer
SM15-0032
Start- och slutdatum
160101-161231
Beviljat belopp
0 kr
Förvaltande organisation
KTH - Royal Institute of Technology
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

The main objectives of the proposed strategic move are the following: 1 To identify joint KTH and Ericsson long-term research areas within signal processing, especially time synchronization, clock synchronization and related positioning. 2. To investigate applicability of KTH academic research in time synchronization, clock synchronization and related positioning to upcoming 5th generation wireless networks standards. 3. To establish practical and commercially relevant insights of the researcher, in order to understand key challenges in time synchronization, clock synchronization and related positioning. The plan is that Satyam will spend the calendar year 2016 at Ericsson part-time 50 % while remaining 50% at KTH. The work will start with learning the current 5G concept drafts and 5G synchronization and positioning requirements. With this in mind, Satyam will investigate applicability of state-of-the art academic research from KTH to establish new and refine existing concepts, procedures, algorithms and signals in the 5G concept. The timing for this is perfect, since the first 5G studies in 3GPP will start early 2016. In addition to concepts, Satyam’s work will also contribute to other deliverables such as conference papers, journal articles, white-papers, standardization contributions, patents, prototypes, etc.

Populärvetenskaplig beskrivning

Trådlös kommunikationsteknik, exempelvis den som används i mobila nät och wifi, kräver i allmänhet att mottagare och sändare har en gemensam tidsuppfattning. Exempelvis behöver mottagaren veta när ett datapaket börjar för att kunna avkoda det och noder inom nätverket behöver vara synkroniserade för att hantera interferenssituationer. Detta krav på tidssykronisering gäller både de mobila enheterna och de som tillhör nätverkets infrastruktur. Allteftersom den trådlösa kommunikationstekniken utvecklas skärps kraven på tidssynkronisering. För femte generationens mobil telefoni (5G) förväntas kraven på precision mätas i nanosekunder (miljarddelar av en sekund). Tidsynkronisering är inte bara en förutsättning för nätverkets funktion i sig – utan kan också ses som en tjänst som nätverket kan tillhandahålla – exempelvis för positionering inomhus. Ericsson ser ett stort behov av sådan teknologi för sina mobila kommunikationsprodukter och infrastruktur. KTH geografiskt placerat nära Ericssons huvudkontor i Stockholm. KTH utför forskning inom nära relaterade områden och publicerar regelbundna akademiska artiklar. Genom SSFs mobilitetsbidrag finns en möjlighet för båda organisationer att samarbeta och utnyttja varandras kompetenser och erfarenheter inom dessa forskningsområden. Ansökan gäller att en forskare från KTH ska arbeta deltid hos Ericsson i syfte att uppnå detta mål.