Hoppa till innehåll
EN In english

Bättre mjölkproduktion genom att förena Biologi och Teknik

Diarienummer
SM15-0036
Start- och slutdatum
160101-181231
Beviljat belopp
859 000 kr
Förvaltande organisation
Swedish University of Agricultural Sciences
Forskningsområde
Bioteknik, medicinsk teknik och teknik för livsvetenskaperna

Summary

Swedish dairy production faces several challenges. Labour costs and hard working conditions complicate the farmer’s competitiveness. Improved working conditions, higher efficiency and better management tools can be achieved with unique automation of barn technology. Animal welfare must be considered. Automated systems use the animals' own motivation to move in the barn, requiring a balance between biological and technical aspects. The objective of the proposed project is to merge animal science from the university with engineering in the industry. Cow behavior, welfare, health and production depend on how well these aspects join. The proposed project will be done both at DeLavals facilities in Tumba as well as on Lövsta Livestock Research Centre, at SLU, Uppsala. The collaboration will be based on development and evaluation of advanced dairy production technology, focusing on improving the technique in order to fit the animals’ biological needs and how the animals are affected. The suggested benefits for DeLaval are to form a closer connection to the academy and to gain more knowledge in how to consider the biological needs of the animals in their product development. The suggested outcome for the applicant is to strengthen the bonds with the industry and to develop expert knowledge regarding the technology used in dairy production. This knowledge will be of outmost importance in future contacts with the industry as well as in research and teaching at the university.

Populärvetenskaplig beskrivning

De svenska mjölbönderna kämpar idag hårt med dålig lönsamhet, vilket påverkar samhället i stort. Mjölknäringen bidrar inte bara med nödvändiga livsmedel. Den bidrar även till öppna landskap och arbetstillfällen i hela livsmedelsbranschen. En orsak till den dåliga lönsamheten är de problem man har med att hitta lämplig arbetskraft till gårdarna, vilket i sin tur beror på de arbetsmiljöproblem som följer med enformigt och slitsamt mjölkningsarbete och de farliga arbetsuppgifterna när man hanterar djur. DeLaval är ett världsledande företag och utvecklar ny mjölkningsteknik. Just nu jobbar man med att automatisera mjölkningsarbetet i stora besättningar, något som skulle kunna lösa många av de utmaningar som mjölkföretagen står inför. En prototyp till ett automatiserat mjölkningssystem för stora besättningar finns installerad på Lövsta forskningscentrum utanför Uppsala. I ett samarbete med SLU vill företaget se hur tekniken kan anpassas vidare för att passa djurens behov. SLU har det senaste året förlorat viktig kompetens inom mjölkningsteknik på grund av pensioneringar. Med hjälp av denna ansökan hoppas man kunna placera en forskare (Jan Olofsson) på företaget. Där kommer han att få den bästa tänkbara möjligheten att uppdatera sig inom de senaste tekniska lösningarna. Samtidigt kommer han att kunna driva forskningsprojekt där företagets ingenjörer och universitetets biologer (husdjursvetare och veterinärer) samarbetar för att se hur tekniken bättre kan anpassas till djurens behov. I framtiden kommer detta att ge kunskaper med nytta både i forskning och undervisning på universitetet. DeLaval ser stora fördelar med att knyta en biologiskt inriktad forskare närmare sin teknikutveckling. I slutändan hoppas man att svensk mjölkproduktion får konkurrensfördelar av denna nya teknik.