Hoppa till innehåll
EN In english

Distribuerade intelligenta mobila applikationer

Diarienummer
SM07-0006
Start- och slutdatum
080301-101231
Beviljat belopp
1 325 969 kr
Förvaltande organisation
FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

The main objectives are, - To create new ideas for user-friendly multi-user mobile applications and services. - To research architectures for believable distributed mobile intelligent agents. The first part of the project will focus on the user interface of distributed intelligent agents in mobile applications and services. This is the critical point where necessary concessions in technical consistency are compensated by an innovative presentation layer with appealing life-like behavior. A wide range of user-centric application concepts will be compiled. Simple prototypes and mock-ups will be crafted. This part of the project will benefit enormously from the usability competence at The Mobile Life Centre. The second part of the project will research a technical architecture for implementing a mobile service concept including distributed intelligent agents. The user-centric concepts are analyzed with respect to technical feasibility. Input from Professors Ayani, Ekenberg and Liljenström and experience from Terraplay technologies are of great value in this phase. The third part of the project demonstrates the user interfaces and technical architecture by implementing a simple version of the solution. The focus is on the user experience and on showing technical feasibility. The output is academic publications, conference contributions and a web site for the project. The final demonstrators will be shown on the project web site and in suitable Mobile Life gatherings

Populärvetenskaplig beskrivning

Mobila spel är idag ofta miniatyrer av populära sällskapsspel, datorspel och konsolspel. Men mobiltelefonen är mycket mer än en väldigt liten dator. Mobilitet, tillgänglighet, kommunikation och förmågan att känna av geografisk position är egenskaper som kommer att driva nästa generation av mobila spel. Spelutvecklare kommer att hitta originella spelkoncept för mobiler där många användare växelverkar socialt och emotionellt. Spelarna själva kommer att engagera sig i att utveckla och bygga vidare på spelkoncepten. Forskare, mobiloperatörer och leverantörer av tjänsteplattformar måste förutse användarnas och spelutvecklarnas behov och bygga infrastruktur för framtidens mobila underhållning. Projektets huvudmål är hitta nya modeller för användarvänliga mobila applikationer och tjänster och speciellt att utforska arkitekturer för trovärdiga intelligenta avatarer i mobilspel. I datorspel representeras spelaren ofta av en avatar. Avataren är en figur i spelet som helt eller delvis styrs av spelaren. Avataren visar vad spelaren gör men också den attityd och känslor. Spel som t.ex. Second Life visar människolika avatarer som kan anpassas till spelarens personlighet och stil. I mobilspel är skärmen mindre och man kan inte utgå från att spelaren kontinuerligt styr sin avatar. Spelarens uppmärksamhet delas mellan spelet, telefonsamtal, meddelanden och händelser i det verkliga livet. Kommunikationen mellan mobiltelefoner utsätts för avbrott och bandbreddsvariationer. Hur bygger man en virtuell värld med trovärdiga avatarer för mobiler? En första uppgift för projektet är att utforska koncept för användargränssnittet för distribuerade intelligenta avatarer. Mobiltelefoner kan koppla till användaren med bild, ljud och taktil stimulans som t.ex. vibrationer. Bristen på kontinuerlig närvaro av spelaren kan kanske kompenseras med en flexibel presentation. Det viktiga är att användaren upplever en avatar med ett attraktivt levande beteende inte perfekt logisk konsistens. I andra projektfasen söker projektet tekniska lösningar för att bygga tjänster med distribuerade intelligenta avatarer. De användarcentriska idéerna analyseras med avseende på teknisk genomförbarhet. Till slut demonstreras användarupplevelsen och den tekniska arkitekturen genom att en första version av lösningen implementeras. Fokus är på användarperspektivet och på teknisk genomförbarhet. Projektet redovisas i akademiska publikationer, konferensbidrag samt på projektets webbplats.