Hoppa till innehåll
EN In english

Avancerade EM-tillämpningar för designade material

Diarienummer
SM07-0011
Start- och slutdatum
080101-101231
Beviljat belopp
1 096 529 kr
Förvaltande organisation
Saab Bofors Dynamics
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

MAIN OBJECTIVES To investigate electromagnetic applications of innovative engineered composite materials with industrial significance. CONDENSED WORK PLAN * Development of measurement techniques for engineered composite materials; * Experimental verification of recent theoretical results regarding the broadband performance of such materials; * Design, construct and experimentally verify samples of new engineered composite materials with special emphasis on industrial applications. EXPECTED RESULTS New improved material designs for electromagnetic applications with the potential to have, for instance, larger bandwidth and/or higher absorption while stile meeting the constraints on size, weight and load carrying limits.

Populärvetenskaplig beskrivning

Runtomkring oss i vardagen används material för att påverka elektromagnetisk strålning. Det kan vara linsen i kameramobilen som bryter ljuset så att en skarp bild skapas eller material som är avsedda att dämpa mikrovågsstrålning. Egenskaperna hos de här materialen som tillverkats med traditionell materialteknik bestäms av de minsta aktiva beståndsdelarna som de är uppbyggda av (atomer, molekyler ...) och hur beståndsdelarna är ordnade i materialet. Den materialteknik som används ger material med vitt skilda egenskaper. Egenskaperna är dock begränsade. Under det senaste decenniet har man börjat undersöka och använda små kretselement (enkla ringar, ringar med gap, etc) som minsta delar och designa en struktur av dessa delar. När strukturen är stor med många kretselement kan man betrakta den som ett material. Fördelen med det här är att egenskaper som inte kan uppnås med ”naturliga material” kan konstrueras in i dessa konstgjorda ”designade material”. En speciell grupp med designade material är så kallade metamaterial. De är konstgjorda material som utvecklas för att ha mycket speciella elektromagnetiska egenskaper, till exempel ska de kunna bryta ljus åt ”fel” håll, så kallat negativt brytningsindex. Med negativt brytningindex kan till exempel en osynlighetsmantel tillverkas. Mera jordnära exempel där designade material kan användas är för absorption av elektromagnetisk strålning samt för miniatyrisering av elektroniska komponenter och antenner. Den sökande forskaren, Christer Larsson, kommer att utveckla nya mätmetoder för de designade materialen. Mätmetoderna kommer att användas för att verifiera teoretiska resultat vad gäller dessa nya materials bredbandsegenskaper. Provbitar av designade material ska konstrueras baserat på teoretiska beräkningar och undersökas experimentellt. Målet är att några material av intresse för industrin ska tas fram. Projektet är ett samarbete mellan gruppen för teoretisk elektroteknik vid Lunds Universitet och Saab Communication. De två parterna kompletterar varandra på ett utmärkt sätt när det teoretiska arbetet ska bekräftas med experiment och möjliga tillämpningar ska tas fram. Gruppen för teoretisk elektroteknik utvecklar teorin och Christer Larsson är experimentalist och specialist på mätmetoder. Vi är övertygade om att detta samarbete kommer att bli fruktbart och utgöra grunden för ett rikt utbyte mellan akademin och industrin.