Hoppa till innehåll
EN In english

Ljuddisplayer för säkerhets/varningssystem i fordon

Diarienummer
SM07-0012
Start- och slutdatum
080201-091231
Beviljat belopp
670 000 kr
Förvaltande organisation
Volvo Technology AB
Forskningsområde
Informations-, kommunikations- och systemteknik

Summary

Sounds are more and more commonly used in HMIs in vehicles to facilitate information presentation. Sound may be a very efficient mean of providing warnings and information, especially in situations where the visual modality is loaded with information. Exactly how sounds should be designed in order to be as unambiguous and safety enhancing as possible and not annoy the driver is as of yet not known. Moreover, there is a general lack of theory to guide the HMI sound design process. The objective of the proposed project is to partially solve these problems. The Emotion Reaction Model (ERM) developed by the applicant's research group will be the core evaluation tool for the project. The project is divided into four parts. In part 1, a common knowledge baseline will be established between the applicant and the host. Guidelines for performing ERM user studies (clinics) will also be developed. In part 2, the relationship between sound design parameters, meaning and emotional response will be studied. In part 3, we will investigate how spatial cues modulate perceptual, emotional and behavioral responses. Finally, in part 4 we will study how vibrotactile cues can enhance reactions to sound. The project will provide a significant contribution to the theory of HMI sounds as well as improved methodologies for use in future R&D. It will also give a better understanding of the role of sound in the complex multisensory driving situation and how sound can improve traffic safety.

Populärvetenskaplig beskrivning

Ljudsignaler används allt oftare i olika arbetsmiljöer för att underlätta och förtydliga presentation av olika slags infomation och varningar. Sådana ljudsignaler kan vara mycket effektiva och användbara, speciellt i miljöer och situationer där användaren överhopas med synintryck och andra sinnesintryck - t ex i en förarmiljö. Exakt hur dessa ljudsignaler skall utformas för att vara så tydliga som möjligt bidra till säkerheten i största möjliga mån och dessutom inte irritera föraren är dock inte klart i dagsläget. Syftet med detta projekt är att undersöka olika aspekter av informations och varningsljud i förarmiljöer. Olika variationer av ljud kommer att skapas och användarstudier kommer utföras i en syntetisk förarmiljö. Vi kommer bl a mäta förares upplevelse av ljudets mening, den känslomässiga reaktionen till ljudet samt studera hur föraren beter sig när han/hon hör ljudet. Vi kommer också undersöka hur ljudets riktning och avstånd till föraren påverkar bl a reaktionshastighet och upplevelse av ljudet samt om man med hjälp av små vibrationer t ex i ratten eller sätet i samband med ljudpresentationen kan förbättra förarens prestanda eller upplevelse. Ett resultat av projektet är dess bidrag till teorin kring hur man utformar ljud i sådana här s.k. människa-maskingränssnitt. Även metoder och verktyg för användning i framtida forsknings och utvecklingsprojekt som handlar om ljud i människa-maskingränssnitt kommer vara ett resultat av projektet. Dessutom kommer projektet bidra till förståelsen av ljudets roll i den mycket komplexa situation som förarmiljön är och hur ljud kan förbättra trafiksäkerhet i allmänhet.