Hoppa till innehåll
EN In english

Optimerings- och beräkningsmetoder inom elektromagnetik

Diarienummer
SM07-0041
Start- och slutdatum
080101-091231
Beviljat belopp
950 000 kr
Förvaltande organisation
Chalmers University of Technology
Forskningsområde
Beräkningvetenskap och tillämpad matematik

Summary

Main objective is to strengthen the use of modern electromagnetic simulation algorithms in industrial environments. This will be achieved by identifying hard points in forthcoming projects, mapping recent research results on present development processes, and identify and initiate research with industrial applicability. Expected results are: a consolidated collaboration between involved departments at Saab and Chalmers, a more efficient product development process, and identified and initiated research in computational electromagnetics.

Populärvetenskaplig beskrivning

Utveckling och design av ny elektromagnetisk apparatur är viktig för samhällsutvecklingen, både från ett industriellt och akademiskt perspektiv. Idag kan betydande delar av utvecklingsarbetet utföras med hjälp av datorsimuleringar, där man till exempel räknar ut hur elektriska strömmar flyter på en radioantenn. Detta arbetssätt leder till en snabbare och mer effektiv utvecklingsprocess och i många fall ersätter datorsimuleringar dyra och komplicerade experiment på prototyper. Speciellt användbara är datorsimuleringar då man vill optimera apparaturen för bästa möjliga elektromagnetiska prestanda. Då kan man låta datorsimuleringen testa ett stort antal olika designer och välja ut de som fungerar bäst med avseende på syftet med själva produkten. Speciella metoder inom för datorsimuleringar kan även optimera formen för t.ex. en radioantenn på relativt kort tid, trots att det är mycket tidskrävande att beräkna de elektriska strömmarna på antennen. Inom ramen för detta projekt använder vi avancerade datorsimuleringar tillsammans med effektiva metoder för optimering för att finna nya designer av radioantenner och liknande apparatur. De nya designerna förväntas vara betydligt mycket bättre och mer effektiva än vad som vore möjligt att uppnå med mer traditionella utvecklningsmetoder och arbetssätt.