Hoppa till innehåll
EN In english

Materialmodell för töjningshastighetseffekter hos kompositer

Diarienummer
FID16-0041
Projektledare
Olsson, Robin
Start- och slutdatum
180101-221231
Beviljat belopp
2 500 000 kr
Förvaltande organisation
RISE SICOMP AB, Mölndal Office
Forskningsområde
Materialvetenskap och materialteknologier

Summary

Fibre reinforced polymer composites have superior strength and stiffness per unit weight, which makes them very attractive for the transport industry. This project aims to develop material models for the influence of strain rate on stiffness, strength and damage growth of fibre reinforced polymer composites. This influence is not considered in current state-of-the-art models for such materials, but is important for reliable modelling of dynamic events like crash and impact. The most obvious needs are seen in crash simulations of passenger cars, where protection of the passengers is a prime requirement. The suggested project aims to develop strain rate dependent models based on fundamental understanding of polymer mechanics, viscoelasticity and the failure mechanisms of polymer composites. This collaborative project between Swerea SICOMP and Chalmers University will be based on their previous work on quasi-static modelling of compression and crushing of composites and will be directly linked to several related projects where the partners work on impact and crash simulations together with the industry.

Populärvetenskaplig beskrivning

Fiberförstärkta plastkompositer har överlägsen styvhet och styrka för en given vikt, vilket gör dem intressanta för att spara kostnader och bränsle i transportindustrin. Projektet syftar till att utveckla modeller för töjningshastigheten inverkan på styvhet, styrka och skadetillväxt hos fiberförstärkta plastkompositer. De modeller som används idag för sådana material tar inte hänsyn till töjningshastigheten, som är viktigt för att göra säkra modeller av till exempel krockförlopp och slag. Det största behovet finns vid krocksimuleringar för personbilar, där det viktigaste kravet är att skydda passagerarna. De modeller som utvecklas skall utgå ifrån grundläggande kunskaper om hur plaster deformeras och går sönder under olika typer av belastningar. Detta samarbetsprojekt mellan Swerea SICOMP och Chalmers grundas på deras tidigare arbete med modellering av tryckbelastning och krossning av kompositer. Projektet kommer att knytas direkt till flera andra projekt där parterna redan arbetar med slag- och krocksimuleringar tillsammans med industrin.