Hoppa till innehåll
EN In english
Sista ansökningsdag

27 nov 2020

klockan14:00
Tidigaste projektstart kan beräknas till

1 maj 2021

Sök till Adjungerad professor

Nu lanserar SSF ett nytt program för att öka rörlighet, kunskapsöverföring och övrig korsbefruktning mellan sektorer – adjungerad professor. Utlysningen riktar sig till personer inom industri, myndighet eller sjukvårdssektor som är så väl meriterade att de uppfyller behörighetskraven för adjungerad professor vid ett svenskt lärosäte.

Jämfört med övriga europeiska länder har Sverige en mycket stor andel forskare inom industrin och den offentliga sektorn. Dessa personer kan vara brobyggare för att överföra kunskap mellan sektorer och ett sätt att ta vara på denna kompetens är att skapa fler tjänster som adjungerade professorer.

SSF har avsatt 15 miljoner kronor för cirka tio bidrag, motsvarande ungefär 10 procent deltidstjänst som adjungerad professor, under en period av tre till sex år. Eftersom omfattningen som adjungerad professorstjänst normalt är 20 procent krävs medfinansiering för resterande från huvudarbetsgivaren.

Den adjungerade professorn ska under projekttiden bedriva strategisk forskning som uppfyller stiftelsens syfte.

Vänligen skriv ansökan på engelska.

Sista ansökningsdag är kl. 14:00 fredagen den 27 november 2020.

Tidigast projektstart kan beräknas till den 1 maj 2021.

Hämta pressmeddelandet här

Hämta utlysningstexten här

För mer information kontakta:

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, tel 073–3581665