Hoppa till innehåll
EN In english
Sista ansökningsdag

25 maj 2021

klockan14:00
Tidigaste projektstart kan beräknas till

1 jan 2022

SSF Industridoktorand 2021!

Samarbete mellan industri och akademi är viktigt för spridning av kunskap och teknik i samhället. Därför satsar Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, 30 miljoner kronor på industridoktorander. Bidraget löper under utbildningstiden för doktoranderna och ska resultera i en doktorsexamen.

SSF räknar med att bevilja 12 projekt, med upp till 2,5 miljoner kronor vardera. Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Doktoranden ska under bidragsperioden bedriva forskning och vara till minst 80 procent anställd vid ett företag, samt ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget. Pengarna ska täcka medel för forskning och forskarutbildning. Lärosätet måste vara svenskt.

Sista ansökningsdag är den 25 maj 2021 kl 14:00.

Mer information och fullständig utlysningstext finns på SSF:s hemsida.

Tidigaste projektstart planeras till den 1 december 2021, och ej senare än 30 juni 2022.

Hämta utlysningstexten här!

Hämta pressmeddelandet här!

För ytterligare information kontakta:

Forskningssekreterare Åsa Jansson, asa.jansson@strategiska.se, 073-358 16 72

Kommunikationschef Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, 073-358 16 67