Hoppa till innehåll
EN In english
Sista ansökningsdag

21 Mar 2018

klockan14:00
Tidigaste projektstart kan beräknas till

1 Jan 2019

SSF Projekt för instrument-, teknik -och metodutveckling

Teknikutveckling är nödvändigt för konkurrenskraftig forskning och industrialisering. Ändå saknas det oftast direkt offentlig finansiering. SSF satsar därför 240 miljoner kronor i den nationella utlysningen ”SSF Projekt för instrument-, teknik -och metodutveckling”. 

Innovativa forskare och forskningsingenjörer som utvecklar nya processer och tekniker måste få de resurser som krävs för att kunna utveckla verktyg som för forskningen framåt. Det nyinstiftade SSF-programmet uppmuntrar den utvecklingen och främjar samtidigt karriärvägar för specialister som vill jobba tillsammans med akademin, industrin och hälsovården.

– Sverige behöver bli bättre på att hitta och uppmuntra idéer som leder till uppfinningar och tekniska genombrott, säger Lars Hultman, vd för SSF. Då kan forskningen ta språng och nya marknader skapas. Det kan handla om att skapa nya instrument, ny metodutveckling eller nya tekniker. Den offentliga finansieringen av instrumentutveckling är idag mycket begränsad. Därför tror vi att SSF:s nya satsning har ett stort strategiskt värde för forskningen, fortsätter Lars Hultman.

Stiftelsen räknar med att kunna finansiera ett fyrtiotal innovativa projekt inom utlysningen. Föreslagna projekt ska vara internationellt konkurrenskraftiga, får gärna vara tvärvetenskapliga och ska stärka svenskbaserad forskning inom industrin och samhället. Stiftelsen uppmuntrar projekt med hög risk/vinst. Utvalda projekt kommer att stödjas med bidrag på upp till 8 miljoner kronor i tre år.  

Sista ansökningsdag är den 21 mars 2018, kl 14:00. Tidigast projektstart kommer att vara den 1 januari 2019.

Kontaktpersoner på SSF:

Mattias Lundberg, Forskningssekreterare, tel.: +46 8 505 81 678, e-mail: mattias.lundberg@strategiska.se

Joakim Amorim, Research Programmes Manager, tel.: +46 8 505 81 665, e-mail: joakim.amorim@strategiska.se

Hämta utlysningstexten här!