Hoppa till innehåll
EN In english
Sista ansökningsdag

10 sep 2020

klockan14:00
Tidigaste projektstart kan beräknas till

1 jan 2021

Strategisk Mobilitet 2020

Med programmet Strategisk Mobilitet finansierar SSF lönekostnaden för personer som under en period vill byta från industri/näringsliv till akademi/forskningsinstitut eller tvärtom.

Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 miljoner kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden som är naturvetenskap, teknik och medicin. Även personer vid myndighet/sjukhus kan söka bidraget.

Syftet med programmet är att öka personlig rörlighet, kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan sektorer.

Sista ansökningsdag är 10 september, 2020, kl. 14.00. Tidigaste projektstart kan beräknas till 2021-01-01.

Vänligen skriv ansökan på engelska!

Hämta pressmeddelandet här!

Hämtas utlysningstexten här!

 

För ytterligare information kontakta:

Programchef Joakim Amorim, joakim.amorim@strategiska.se, tel 073–3581665

Vetenskapsredaktör Sofie Pehrsson, sofie.pehrsson@strategiska.se, tel 073-358 16 67