Go to content
SV På svenska

Board of directors

SSF’s board of directors from July 1st, 2016– June 30:th 2019.

Members

  • Björn O. Nilsson, President of the board, IVA
  • Cecilia Holm, Lunds universitet
  • Hans Rydstad, Carnegie
  • Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet
  • Magnus Berggren, Linköpings universitet
  • Charlotte Brogren, Alimak Group AB
  • Gösta Lemne, Ericsson
  • Björn Ottersten, Kungliga Tekniska Högskolan
  • Katarina Gårdfeldt, Polarforskningssekreteriatet
  • Claes Wohlin, Blekinge Tekniska Högskola