Go to content
SV På svenska

Energirelaterade material 2011

Period of application
110201-110609
Grant period
2012-2016
Amount (SEK million)
80.0
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) utlyser ett forskningsprogram inom energirelaterad materialforskning. Programmet är inriktat mot material för framtidens energisystem. Här ingår bland annat isolationsmaterial, batterier, ersättning till glödlampor och kraftelektronik. Forskningsprogrammet Energirelaterade material omfattar fyraåriga rambidrag för målinriktade projekt om sammanlagt maximalt 80 milj kr. Enskilda projektbidrag bedöms ligga i intervallet 4-5 milj kr per år.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 23 5 22%
Life Sciences 0 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 0 0 0%
Material Science and Material Technologies 23 5 22%
Information, Communication, and System Technologies 0 0 0%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 0 0 0%
Female main applicants 3 1 33%
Male main applicants 20 4 20%
View projects