Go to content
SV På svenska

FFL 2 - extra bidrag till kvinnliga forskare

Period of application
-
Grant period
2005-2008
Amount (SEK million)
12.6
Scientific Secretary

Description of call for proposal

I samband med INGVAR-utlysningen, beslutade styrelsen att avsätta 10 milj kr för ramanslag till ett mindre antal kvinnliga sökande, som placerat sig långt fram i urvalsprocessen - men inte tilldelats något INGVAR-anslag - och eventuellt bedöms ha förutsättningar att vid ett senare ansökningstillfälle återkomma med goda ansökningar.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 5 5 100%
Life Sciences 2 2 100%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 0 0 0%
Material Science and Material Technologies 0 0 0%
Information, Communication, and System Technologies 1 1 100%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 2 2 100%
Female main applicants 5 5 100%
Male main applicants 0 0 0%
View projects