Go to content
SV På svenska

Förnyelseanslag, Senior Individual Grants

Period of application
-
Grant period
2004-2007
Amount (SEK million)
41.1
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser ett antal anslag för är att möjliggöra för forskare med en stark forskningskarriär bakom sig att söka nya utmaningar. Berättigade att söka är seniora, internationellt erkända forskare inom naturvetenskap, teknik eller medicin, som önskar förnya sin forskning och pröva nya gränsöverskridande idéer. Den föreslagna forskningen skall komma svenskt näringsliv och samhälle till nytta. I första etappen utlyses 20 anslag på vardera 1,5 milj kr för ett års forskning, där nya vyer och idéer prövas med frihet från betungande reguljära åtaganden, som t ex undervisning och administration. Ett år senare kommer stiftelsen att inbjuda dem som fått anslag att, i inbördes konkurrens, söka forskningsanslag för tre års forskningsverksamhet baserad på idéer och resultat från förnyelseåret.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 18 18 100%
Life Sciences 5 5 100%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 3 3 100%
Material Science and Material Technologies 2 2 100%
Information, Communication, and System Technologies 7 7 100%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 1 1 100%
Female main applicants 1 1 100%
Male main applicants 17 17 100%
View projects