Go to content
SV På svenska

Framtidens Forskningsledare 6

Period of application
150617-151117
Grant period
2016-2021
Amount (SEK million)
240.0
Scientific Secretary

Description of call for proposal

SSF har allokerat upp till 20 bidrag med totalt 12 miljoner kronor vardera (inkl overhead) under en femårsperiod. Programmet syftar till att identifiera och stödja yngre, lovande forskare med ledarskapspotential och ger dem finansiering till ett bygga upp egna forskargrupper med internationell slagkraft. I programmet ingår också har en särskild ledarskapsutbildning. The Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) has allocated up to 20 grants of a total of SEK 12 million each (incl. overhead), covering a period of five years. The purpose of the programme is to identify and support young, promising researchers with leadership potential and give them the funding they need to put together their own internationally competitive research groups. The programme also includes special leadership training.

Full call for proposal text (pdf):
English

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 254 19 7%
Life Sciences 121 7 6%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 31 3 10%
Material Science and Material Technologies 53 5 9%
Information, Communication, and System Technologies 31 2 6%
Computational Science and Applied Mathematics 17 2 12%
Other 1 0 0%
Female main applicants 90 7 8%
Male main applicants 164 12 7%
View projects