Go to content
SV På svenska

Ingvar Carlsson Award 4

Period of application
110101-111231
Grant period
2012-2014
Amount (SEK million)
42.0
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Ingvar Carlsson Award är ett program för hemvändande postdoktorer, vars syfte är att ge dem möjlighet att starta en självständig och nyskapande forskningsverksamhet i Sverige. Satsningen riktar sig mot yngre lovande forskare som genomgår eller nyligen genomgått en postdoktoral utbildning och som bedriver en strategiskt motiverad forskning med potential att stärka Sveriges konkurrenskraft. I likhet med de tidigare utlysningarna föreslås att programmet omfattar stiftelsens hela verksamhetsområde - naturvetenskap, teknik och medicin.SSF har avsatt 36 milj kronor och avser att finansiera upp till tolv stycken treåriga forskningsbidrag på 3 milj kr vardera. Förutom forskningsbidraget får bidragsmottagarna ett personligt stipendium på 50 000 kr. De deltar också i ett särskilt ledarskapsutvecklingsprogram.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 70 14 20%
Life Sciences 41 8 20%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 8 1 13%
Material Science and Material Technologies 11 4 36%
Information, Communication, and System Technologies 5 1 20%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 5 0 0%
Female main applicants 22 3 14%
Male main applicants 48 11 23%
View projects