Go to content
SV På svenska

Innovativ råvaruteknik 2011

Period of application
101026-110225
Grant period
2012-2018
Amount (SEK million)
23.5
Scientific Secretary

Description of call for proposal

SSF utlyser 80 miljoner kronor för forskning inom innovativ råvaruteknik med syfte att hitta kommersiellt användbara lösningar för att utvinna metaller ut restprodukter, avfall och andra material där metallerna finns endast i låga halter.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 16 1 6%
Life Sciences 0 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 0 0 0%
Material Science and Material Technologies 12 1 8%
Information, Communication, and System Technologies 0 0 0%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 4 0 0%
Female main applicants 2 0 0%
Male main applicants 14 1 7%
View projects