Go to content
SV På svenska

Klinisk forskning 2010

Period of application
101102-110201
Grant period
2011-2017
Amount (SEK million)
100.0
Scientific Secretary

Description of call for proposal

SFF utlyser totalt 100 miljoner kronor för projekt inom klinisk forskning med syfte att bättre använda de nationella kvalitetsregistren.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 45 5 11%
Life Sciences 39 5 13%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 2 0 0%
Material Science and Material Technologies 0 0 0%
Information, Communication, and System Technologies 2 0 0%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 2 0 0%
Female main applicants 16 0 0%
Male main applicants 29 5 17%
View projects