Go to content
SV På svenska

Medicinsk teknik för bättre hälsa

Period of application
-
Grant period
2007-2011
Amount (SEK million)
27.0
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA gör en gemensam utlysning inom medicinsk teknik för bättre hälsa (MTBH). Fokus ligger på högriskprojekt, tvärvetenskapliga samarbeten och unga forskare. Totalt kommer 81 miljoner kronor att fördelas under en femårsperiod. Sista ansökningsdag är den 27 september. Utlysningsdokumenten (svensk- resp engelskspråkig version) i fullständig version finns arkiverade hos VR. Halvtidsutvärdering genomförd hösten 2009 med internationell panel ledd av professor Richard Kitney, Imperial College. Rapporten är diarieförd hos SSF.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 2 2 100%
Life Sciences 0 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 2 2 100%
Material Science and Material Technologies 0 0 0%
Information, Communication, and System Technologies 0 0 0%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 0 0 0%
Female main applicants 2 2 100%
Male main applicants 0 0 0%
View projects