Go to content
SV På svenska

Multidisciplinary BIO 2009

Period of application
090115-090325
Grant period
2009-2012
Amount (SEK million)
12.6
Scientific Secretary

Description of call for proposal

SSF, VINNOVA och JST, Japan Science and Tecchnology Agency, utlyser gemensamt ett samarbetsprogram inom multidisciplinär biovetenskap för att stärka forskningssamarbetet mellan Japan och Sverige. Detta är den fjärde utlysningen inom programmet och området definieras som multidisciplinär forskning som kombinerar livsvetenskaper med andra vetenskapsområden som t ex teknikvetenskap. VINNOVA och SSF har avsatt 14Mkr vardera för programmet, JST det dubbla.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 48 6 13%
Life Sciences 25 4 16%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 19 2 11%
Material Science and Material Technologies 2 0 0%
Information, Communication, and System Technologies 2 0 0%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 0 0 0%
Female main applicants 5 2 40%
Male main applicants 43 4 9%
View projects