Go to content
SV På svenska

Nyttiggörandepris 2018

Period of application
181029-181220
Grant period
2019-2019
Amount (SEK million)
0.3
Scientific Secretary

Description of call for proposal

SSF:s nyttiggörandepris kan sökas av personer som har eller har haft SSF-bidrag, som sökande eller medsökande (PI eller co-PI), med ett slutdatum som är högst två år gammalt. Dessutom skall personen beviljats nyttiggörandemedel under de senaste två åren, via SSF:s gängse rutin för detta. I ansökan skall det ingå en beskrivning som definierar vilken typ av nyttiggörandeinsats som genomförts. Beviljade ansökningar erhåller ett personligt stipendium mellan 50 – 100 kkr, beroende på insats. Max tre stipendier per ansökningstillfälle kommer att beviljas.

Full call for proposal text (pdf):
English

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 14 3 21%
Life Sciences 0 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 1 1 100%
Material Science and Material Technologies 2 2 100%
Information, Communication, and System Technologies 0 0 0%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 0 0 0%
Female main applicants 2 2 100%
Male main applicants 12 1 8%
View projects