Go to content
SV På svenska

Processindustriellt centrum

Period of application
-
Grant period
2008-2014
Amount (SEK million)
60.0
Scientific Secretary

Description of call for proposal

I syfte att stimulera konkurrenskraft och förnyelse i svensk processindustri inbjuder stiftelsen intresserade parter att inkomma med idéskisser. Dessa ska avse ett generiskt, icke branschspecifikt program för forskning och kompetensutveckling inriktat på flexibilitet, styrbarhet och tillgänglighet i utformningen av produktionssystem för processindustrin. Stiftelsen har avsatt 60 milj kronor för en femårig insats, primärt för forskning (inkl forskarutbildning). Avnämarsidan förutsätts bidra med kontanta och andra resurser som sammantaget motsvarar minst stiftelsens egen insats sett över hela femårsperioden. Idéskisser inges av konstellationer bestående av 2-4 parter, varav minst en högskola och minst ett företag inom processindustrin.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 5 3 60%
Life Sciences 0 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 0 0 0%
Material Science and Material Technologies 0 0 0%
Information, Communication, and System Technologies 0 0 0%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 5 3 60%
Female main applicants 0 0 0%
Male main applicants 5 3 60%
View projects