Go to content
SV På svenska

ProEnviro 2007

Period of application
070427-070928
Grant period
2008-2009
Amount (SEK million)
16.0
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Innovativa små och medelstora företag får en ny chans att stärka sin konkurrenskraft och arbeta tillsammans med högskolor och forskningsinstitut. En andra utlysning inom ProEnviro - ett nytt forskningsprogram för miljöanpassad produktframtagning - öppnar 27 april. Programmet är ett gemensamt initiativ av Mistra och SSF. Sista ansökningsdag är den 27 september. Gå till http://www.proenviro.se för närmare information om programmet och ansökningsförfarandet.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 14 5 36%
Life Sciences 0 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 1 0 0%
Material Science and Material Technologies 2 1 50%
Information, Communication, and System Technologies 0 0 0%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 11 4 36%
Female main applicants 3 1 33%
Male main applicants 11 4 36%
View projects