Go to content
SV På svenska

ProInstitute 2009

Period of application
-
Grant period
2010-2010
Amount (SEK million)
25.6
Scientific Secretary

Description of call for proposal

ProInstitute är ett komplement och en efterföljare till programmet Institute Excellence Centres, där forskningsinstitut i samarbete med universitet, högskolor och näringsliv ska kraftsamla till internationellt ledande miljöer för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet inom områden som är av stor betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt. Institute Excellence Centers samfinansierades av SSF, Vinnova och KK-stiftelsen under åren 2007-2009, och fortsätter 2010-12 med stöd av VINNOVA och KK-stiftelsen. Under 2010 ingår 7 centra i ProInstitute.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 8 7 88%
Life Sciences 0 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 0 0 0%
Material Science and Material Technologies 3 3 100%
Information, Communication, and System Technologies 3 3 100%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 2 1 50%
Female main applicants 3 3 100%
Male main applicants 5 4 80%
View projects