Go to content
SV På svenska

ProViking 2009

Period of application
081114-090311
Grant period
2009-2013
Amount (SEK million)
0.0
Scientific Secretary

Description of call for proposal

ProViking är ett indiustrinära forskningsprogram inom produktframtagning - från idé till återvinning. Programmet startade 2002 och hade en budget på 180 milj kr , inklusive forskarskola, för åren 2002 - 2007. För perioden 2008 - 2013 har SSF avsatt ytterligare 210 milj kr med i det närmaste oförändrad målsättning, nämligen att implementera resultaten från forskningen inom programmet i svensk industri samt att utbilda doktorer för såväl industrins som högskolans behov. I första utlysningen avsattes 80 milj kr. I en andra utlysning inom ProViking 2 utlyses nu 50 milj kr.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 25 5 20%
Life Sciences 0 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 1 0 0%
Material Science and Material Technologies 3 0 0%
Information, Communication, and System Technologies 0 0 0%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 21 5 24%
Female main applicants 2 0 0%
Male main applicants 23 5 22%
View projects