Go to content
SV På svenska

ProViking 2010

Period of application
091106-100310
Grant period
2010-2013
Amount (SEK million)
0.0
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Det SSF-finansierade programmet ProViking har avsatt 40 miljoner kronor i den tredje utlysningen i programmet. Programmet fokuseras på företag inom verkstadsindustrin med produktion och/eller produktutveckling och med verksamhet i Sverige. Forskningen skall inriktas mot något eller samtliga av följande områden; idéer, produktutveckling, konstruktion, produktion, produktstöd, användning, underhåll och återvinning - allt med ett livscykelperspektiv. Stöd från ProViking förutsätter motfinansiering av minst samma storlek.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 33 8 24%
Life Sciences 0 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 1 0 0%
Material Science and Material Technologies 9 3 33%
Information, Communication, and System Technologies 3 1 33%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 20 4 20%
Female main applicants 1 1 100%
Male main applicants 32 7 22%
View projects