Go to content
SV På svenska

Rambidrag material, 2008

Period of application
080801-081201
Grant period
2009-2015
Amount (SEK million)
225.0
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser femåriga rambidrag för forskning inom materialvetenskap inom en ram av maximalt 225 milj kr. Ansökningar ska inriktas mot områdena funktionella skikt eller lätta material. Rambidragen kommer att ligga i intervallet 2-6 milj kr/år och ska finansiera applikationsdrivna projekt.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 87 13 15%
Life Sciences 0 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 3 0 0%
Material Science and Material Technologies 83 13 16%
Information, Communication, and System Technologies 1 0 0%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 0 0 0%
Female main applicants 9 1 11%
Male main applicants 78 12 15%
View projects