Go to content
SV På svenska

Rambidrag Material, 2011

Period of application
110921-111221
Grant period
2012-2017
Amount (SEK million)
150.0
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Rambidrag för materialvetenskaplig forskning inom områdena Funktionella skikt och ytor och Lätta material utlyses inom en ram om maximalt 150 miljoner kr. Rambidragen avses ligga i intervallet 4-7 miljoner kr/år och löpa under fem år. Finansieringen för de sista två åren är beroende av utfallet från halvtidsutvärdering. Bidragen skall finansiera forskning av högsta internationella klass och med strategisk relevans för nuvarande och framtida näringsliv i Sverige.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 61 6 10%
Life Sciences 1 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 3 0 0%
Material Science and Material Technologies 56 6 11%
Information, Communication, and System Technologies 0 0 0%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 1 0 0%
Female main applicants 16 2 13%
Male main applicants 45 4 9%
View projects