Go to content
SV På svenska

Strategic Mobility 2013

Period of application
130422-130909
Grant period
2014-2015
Amount (SEK million)
14.8
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av Stiftelsens ansvarsområden.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 50 15 30%
Life Sciences 9 4 44%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 6 1 17%
Material Science and Material Technologies 10 2 20%
Information, Communication, and System Technologies 17 7 41%
Computational Science and Applied Mathematics 5 0 0%
Other 3 1 33%
Female main applicants 15 3 20%
Male main applicants 35 12 34%
View projects