Go to content
SV På svenska

Strategic Mobility 2014

Period of application
140414-140910
Grant period
2015-2016
Amount (SEK million)
15.0
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av stiftelsens ansvarsområden.

Full call for proposal text (pdf):
English

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 39 15 38%
Life Sciences 3 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 6 2 33%
Material Science and Material Technologies 10 6 60%
Information, Communication, and System Technologies 8 4 50%
Computational Science and Applied Mathematics 6 2 33%
Other 6 1 17%
Female main applicants 8 4 50%
Male main applicants 31 11 35%
View projects