Go to content
SV På svenska

Strategic Mobility 2016

Period of application
160415-160914
Grant period
2017-2018
Amount (SEK million)
13.5
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av Stiftelsens ansvarsområden.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 42 12 29%
Life Sciences 2 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 1 0 0%
Material Science and Material Technologies 14 5 36%
Information, Communication, and System Technologies 14 3 21%
Computational Science and Applied Mathematics 6 2 33%
Other 5 2 40%
Female main applicants 6 2 33%
Male main applicants 36 10 28%
View projects