Go to content
SV På svenska

Strategisk mobilitet 2010

Period of application
100317-100901
Grant period
2011-2012
Amount (SEK million)
9.5
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av stiftelsens ansvarsområden.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 28 10 36%
Life Sciences 6 2 33%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 5 3 60%
Material Science and Material Technologies 5 1 20%
Information, Communication, and System Technologies 8 2 25%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 4 2 50%
Female main applicants 6 1 17%
Male main applicants 22 9 41%
View projects