Go to content
SV På svenska

Strategisk mobilitet 2011

Period of application
110420-110902
Grant period
2012-2013
Amount (SEK million)
14.2
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av stiftelsens ansvarsområden.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 41 16 39%
Life Sciences 6 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 0 0 0%
Material Science and Material Technologies 11 7 64%
Information, Communication, and System Technologies 13 4 31%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 11 5 45%
Female main applicants 10 2 20%
Male main applicants 31 14 45%
View projects