Go to content
SV På svenska

Strategisk mobilitet 2012

Period of application
120424-120912
Grant period
2013-2014
Amount (SEK million)
12.5
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Strategisk mobilitet, 2012 - Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av Stiftelsens ansvarsområden.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 36 13 36%
Life Sciences 4 1 25%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 4 1 25%
Material Science and Material Technologies 10 4 40%
Information, Communication, and System Technologies 13 6 46%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 5 1 20%
Female main applicants 11 5 45%
Male main applicants 25 8 32%
View projects