Go to content
SV På svenska

Projects in VD-beslut 2001

Reg.Nr Titel of the project Project leader Research area Start and end dates Amount granted
D2001:73 Projektet syftar till att genom nya infallsvinklar inspirera till ett ömsesidigt berikande samspel mellan konst och vetenskap IT 010101 – 021231 1 000 000
D2001:81 Stöd att förklara evolution och genteknik med av interaktiva medier BT 010101 – 021231 150 000
D2001:66 Bidrag till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 2001 Öv 010101 – 011231 200 000
D2001:69 Bidrag till Vetenskapens Hus – en resursplats för lärare och elever Öv 010101 – 071231 1 500 000
D2001:70 Stöd till kliniska prövningar av bor-neutroninfångningsterapi (BNCT) LV 010101 – 011231 500 000
D2001:63 Bidrag till 4th European Congress of Mathematics in Stockholm IT 010101 – 041231 250 000
D2001:77 Bidrag till Women in the Life Sciences - Tools for Successful Research Careers LV 010101 – 071231 19 570
D2001:74 Stöd till elektrontomografisk forskning vid KI i samarbete med Agouron Institute, Pasadena USA LV 010101 – 021231 850 000
D2001:82 Stöd till bok om genteknik, stamceller och kloning LV 010101 – 021231 100 000
D2001:76 Tilläggsanslag till Kliniska prövningar av bor-neutroninfångningsterapi (BNCT) LV 010101 – 011231 250 000
D2001:79 Bidrag till Sonja Kovalevskydagarna 2001 IT 010101 – 011231 75 000
D2001:78 Från regionala unga forskare-utställningar till European Union Contest for Young Scientists Öv 010101 – 061231 200 000
D2001:80 Anslag för utlysning av postdoc verksamhet vid EMBL LV 010101 – 061231 1 000 000
D2001:71 Bidrag till forskarskola i Uppsala 2001-stimulera intresset för forskning Öv 010101 – 011231 50 000
D2001:67 Bidrag till Teknikåttans riksfinal 2001 Öv 010101 – 011231 50 000
D2001:83 Stöd till konferenserna nano-7/ecoss-21 den 24-28 juni 2002 IT 010101 – 021231 200 000
D2001:72 Bidrag till workshop i kvantelektronik, QNANO 2001 i Stockholm IT 010101 – 041231 194 000
LS.
Life Sciences
BE.
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies
MS.
Material Science and Material Technologies
ICT.
Information, Communication, and System Technologies
CM.
Computational Science and Applied Mathematics
Other
Other