Go to content
SV På svenska

Vetenskaplig konferens 2008-HT

Period of application
080619-080930
Grant period
2008-2009
Amount (SEK million)
0.6
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Som stöd till konferenser och informationsprojekt inom SSF:s ansvarsområde har stiftelsen avsatt 3 milj kr för 2008. Ansökningar kan inges för aktiviteter som är planerade att äga rum under perioden 2009-01-01 - 2009-12-31. Ansökningar behandlas vid två tillfällen under året. Ansökningar som ska tas upp till behandling i oktober ska ha inkommit till SSF senast 2008-09-30 kl 16.00.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 7 5 71%
Life Sciences 1 1 100%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 1 0 0%
Material Science and Material Technologies 0 0 0%
Information, Communication, and System Technologies 5 4 80%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 0 0 0%
Female main applicants 1 0 0%
Male main applicants 6 5 83%
View projects