Go to content
SV På svenska

Industrial PhD 2014

Period of application
140414-140903
Grant period
2015-2019
Amount (SEK million)
30.0
Scientific Secretary

Description of call for proposal

Bidrag på totalt 30 miljoner kronor för en satsning på industridoktorander. Varje bidrag inom programmet ligger på 2,5 miljoner kronor och täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en industridoktorand, i samverkan mellan näringsliv och akademi. Satsningen gäller personer som ännu ej är antagna till doktorandutbildning. Doktoranden ska under hela bidragsperioden vara till minst 80 % anställd vid företaget. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 46 12 26%
Life Sciences 14 5 36%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 7 1 14%
Material Science and Material Technologies 6 3 50%
Information, Communication, and System Technologies 10 2 20%
Computational Science and Applied Mathematics 3 1 33%
Other 6 0 0%
Female main applicants 13 3 23%
Male main applicants 33 9 27%
View projects