Go to content
SV På svenska

Industrial PhD 2015

Period of application
150413-150902
Grant period
2016-2020
Amount (SEK million)
30.0
Scientific Secretary
Mattias Lundberg

Description of call for proposal

Bidrag på totalt 30 miljoner kronor för en satsning på industridoktorander. Varje bidrag inom programmet ligger på 2,5 miljoner kronor och täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en industridoktorand, i samverkan mellan näringsliv/klinik och akademi. Satsningen gäller personer som ännu ej är antagna till doktorandutbildning. Doktoranden ska under hela bidragsperioden vara till minst 80 % anställd vid företaget. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen.

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 55 12 22%
Life Sciences 13 4 31%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 5 3 60%
Material Science and Material Technologies 13 4 31%
Information, Communication, and System Technologies 15 0 0%
Computational Science and Applied Mathematics 3 1 33%
Other 6 0 0%
Female main applicants 10 3 30%
Male main applicants 45 9 20%
View projects