Go to content
SV På svenska

Projects in Materials Science 2015

Reg.Nr Titel of the project Project leader Research area Start and end dates Amount granted
RMA15-0010 Design av 3D-skrivna och stickade nedbrytbara ställningar Finne Wistrand, Anna MV 160501 – 220630 25 095 828
RMA15-0018 Tidsupplöst lågtemperatur CVD för III-nitrider Pedersen, Henrik MV 160501 – 220630 33 569 282
RMA15-0024 Nya tvådimensionella system från tillväxt till tillämpningar Kubatkin, Sergey MV 160501 – 220630 33 692 831
RMA15-0030 Styrning av gradienter i tunnfilmssolceller Platzer-Björkman, Charlotte MV 160501 – 220630 30 776 149
RMA15-0048 CVD 2.0 - En ny generation av hårda beläggningar Boman, Mats MV 160501 – 220630 30 957 336
RMA15-0052 Plastic Plasmonics Langhammer, Christoph MV 160501 – 220630 28 911 914
RMA15-0062 Sintring av inhomogena strukturer för förbättra prestanda Odqvist, Joakim MV 160501 – 220630 30 711 473
RMA15-0110 Syntes och processning av aktive kalciumfosfatcement Engqvist, Håkan MV 160501 – 210630 28 691 471
RMA15-0130 Tillverkningsmetoder för stabila perovkit solceller Boschloo, Gerrit MV 160501 – 210630 27 966 328
RMA15-0135 Laserbaserade 3D printning och processning Laurell, Fredrik MV 160501 – 210630 29 627 388
LS.
Life Sciences
BE.
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies
MS.
Material Science and Material Technologies
ICT.
Information, Communication, and System Technologies
CM.
Computational Science and Applied Mathematics
Other
Other