Go to content
SV På svenska

Medical Bioengineering 2013

Period of application
130422-130917
Grant period
2014-2020
Amount (SEK million)
250.0
Scientific Secretary
Jan Fahleson

Description of call for proposal

SSF avsätter 250 miljoner kronor till synergibidrag för forskning inom molekylär imaging, tissue engineering och regenerativ medicin, implanterade sensorer, bärbara sensorer och lab-on-a-chip, nya biomaterial.

Full call for proposal text (pdf):
English

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 83 8 10%
Life Sciences 22 1 5%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 54 7 13%
Material Science and Material Technologies 5 0 0%
Information, Communication, and System Technologies 1 0 0%
Computational Science and Applied Mathematics 0 0 0%
Other 1 0 0%
Female main applicants 19 2 11%
Male main applicants 64 6 9%
View projects