Go to content
SV På svenska

Research Institute PhD 2015

Period of application
151127-160303
Grant period
2016-2020
Amount (SEK million)
20.0
Scientific Secretary
Henryk Wos

Description of call for proposal

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) avsätter 20 milj kr för en satsning på forskningsinstituts-doktorander. Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett i Sverige verksamt forskningsinstitut, i samverkan mellan näringsliv och akademi. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen. SSF räknar med att kunna bevilja åtta projekt à 2,5 milj kr (inklusive indirekta kostnader) i denna utlysning.

Full call for proposal text (pdf):
Swedish

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 74 8 11%
Life Sciences 12 2 17%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 8 1 13%
Material Science and Material Technologies 24 5 21%
Information, Communication, and System Technologies 16 0 0%
Computational Science and Applied Mathematics 8 0 0%
Other 6 0 0%
Female main applicants 14 1 7%
Male main applicants 60 7 12%
View projects