Go to content
SV På svenska

Research Institute PhD 2016

Period of application
161220-170331
Grant period
2017-2022
Amount (SEK million)
20.0
Scientific Secretary
Jan Fahleson

Description of call for proposal

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) avsätter 20 milj kr för en satsning på forskningsinstitutsdoktorander. Varje bidrag inom programmet täcker medel för forskning och egen forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett i Sverige verksamt forskningsinstitut, i samverkan mellan näringsliv och akademi. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen. SSF räknar med att kunna bevilja åtta projekt à 2,5 milj kr (inklusive indirekta kostnader) i denna utlysning.

Full call for proposal text (pdf):
English

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 52 8 15%
Life Sciences 5 0 0%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 9 2 22%
Material Science and Material Technologies 13 2 15%
Information, Communication, and System Technologies 17 3 18%
Computational Science and Applied Mathematics 7 0 0%
Other 1 1 100%
Female main applicants 9 1 11%
Male main applicants 43 7 16%
View projects