Go to content
SV På svenska

Large Intelligent Surfaces - Architecture and Hardware

Reference number
CHI19-0001
Project leader
Edfors, Ove
Start and end dates
210101-261231
Amount granted
32 577 248 SEK
Administrative organization
Lunds tekniska högskola
Research area
Information, Communication and Systems Technology

Summary

Main objectives are: o Developing new distributed processing architectures and hardware solutions enabling the large intelligent surfaces (LIS) concept, o build an over-the-air testbed on which this new technology can be evaluated and the concept can be demonstrated, and o advance state-of-the-art in distributed analog and digital processing, using a combination of multi-disciplinary theoretical and experimental work. Work is performed in four closely interacting technical work packages, focusing on "use cases, requirements and system design" (WP1), "low-complex distributed processing algorithms" (WP2), "distributed analog and digital hardware solutions" (WP3), and "testbed development and validation" (WP4) and, in parallel with these, "dissemination, technology transfer and IPR" (WP5). Expected results of the project include: o Establishment of a new and profitable area of wireless systems for Swedish industry, o establish design guidelines for future cost- and energy-efficient LIS implementations, o a radically new technological platform for high-performing, ultra-reliable, and low-latency wireless communications, o provision of advanced competence to Swedish industry and academia in the form of well educated PhD students and qualified PostDocs, o transfer of important new technology to Swedish industry, enabling new innovations and business opportunities, o improved undergraduate education quality, and o a significant impact on wireless standardization.

Popular science description

Projektet syftar på att utveckla teknologi för en radikalt ny form av trådlös kommunikation, där hela ytor i omgivningen är täckta med elektromagnetiskt aktiva paneler. Genom väl koordinerad sändning och mottagning från dessa uppnås en rad stora fördelar jämfört med traditionella trådlösa system. Ytorna agerar som basstationer, men samarbetar genom att utföra distribuerad analog och digital processning med specialicerade hårdvarulösningar. De vinster som kan uppnås är ökad kapacitet med flera tiopotenser och den trådlösa kommunikationen blir samtidigt mycket stabil och kan göras väldigt robust mot tekniska fel i systemet. Dessa fördelar ökar med ytornas storlek och, som en extra fördel, minskar också den utstrålade effekt som behövs för att kommunicera. Ju större ytorna är, desto större blir fördelarna -- något som gör att det är av stort intresse att bygga så stora ytor som möjligt, med så enkel och billig teknik som möjligt. Det är precis det implementeringsproblem som projektet avser att lösa. Tekniken som introducerades av forskare från Lunds Universitet 2017 kallas large intelligent surfaces (LIS). Den här typen av ytor har fått mycket stor uppmärksamhet över hela världen, med 170 vetenskapliga publikationer från alla håll sedan dess. Alla studier hittills har varit teoretiska, men nu tar vi ett stort steg framåt mot praktiska lösningar tillsammans med Linköpings Universitet, Ericsson Research och Sony Research Labs Lund. Målet är att utveckla de tekniska lösningar som behövs, demonstrera konceptet med ett stort testsystem och samtidigt säkerställa att svensk industri har en stark position inför den kanske största revolution av trådlös kommunikation vi någonsin upplevt.