Go to content
SV På svenska

Strategic Mobility 2018

Period of application
180410-180906
Grant period
2019-2020
Amount (SEK million)
15.0
Scientific Secretary
Joakim Amorim

Description of call for proposal

Stiftelsen för Strategisk Forskning har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av Stiftelsens ansvarsområden. Från och med 2018 är programmet öppet även för forskare från offentlig sektor utanför akademin. The Swedish Foundation for Strategic Research has allocated SEK 15 million for a strategic mobility programme covering a period of two years. Each grant within the programme covers the salary of a researcher or equivalent person during an exchange service period of four to twelve months in another sector than the one in which the person is currently active. During the exchange period, the visiting researcher shall conduct strategic research within one of the Foundation’s spheres of responsibility. From 2018 the programme is also open for researchers within the public domain, outside the academia.

Full call for proposal text (pdf):
English

  Applied Granted Granted as a percentage
Total number of applications 24 14 58%
Life Sciences 5 4 80%
Bioengineering, Medical Technology and Life Science Technologies 0 0 0%
Material Science and Material Technologies 7 5 71%
Information, Communication, and System Technologies 8 4 50%
Computational Science and Applied Mathematics 4 1 25%
Other 0 0 0%
Female main applicants 3 2 67%
Male main applicants 21 12 57%
View projects